Nguyễn Hà Kiều Trang

10/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là một sinh viên năm 3 chuyên ngành Nhân sự có mong muốn áp dụng kiến thức lý thuyết và tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua cơ hội thực tập. Song song với phong cách làm việc tận tâm và năng động là niềm đam mê mãnh liệt trong việc quản lý và phát triển nhân tài một cách hiệu quả trong các tổ chức. Tôi mong muốn được đóng góp vào sự thành công của tổ chức đồng thời trau dồi thêm các kỹ năng của mình trong tuyển dụng, quan hệ nhân viên và xây dựng chính sách nhân sự. Với khả năng giao làm việc nhóm tốt, tôi cam kết tạo ra tác động tích cực trong lĩnh vực Nhân sự.

I am a third-year Human Resources student looking for opportunities to apply my theoretical knowledge and get practical experience through internship. Along with a devoted and energetic work style, there is a strong desire to successfully manage and develop organizational talent. I am excited to contribute to the organization’s success while strengthening my abilities in recruiting, employee relations, and the development of HR policy. With my ability to work effectively in groups, I am dedicated to making a good difference in the Human Resources field.

Skills

Tin học văn phòng (Word, Excel)
85%
Làm việc nhóm
70%