Lê Thị Ngọc Mai

Freelancer trong lĩnh vực viết lách và dịch thuật

Giới thiệu về ứng viên

Ngắn hạn:

+ Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Có cơ hội được phát triển những kĩ năng và kiến thức liên quan tới ngành Marketing.

Dài hạn:

+ Trở thành một chuyên viên Marketing trong 10 năm tới.

Skills

Writing
Analyzing information
Teamwork
MOS
Translating