Lê Thanh Tài

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên ngôn ngữ Anh 4 năm
HUFLIT

Học các kĩ năng chuyên môn cũng như các kĩ năng mềm liên quan đến ngành học.

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng tiếng Anh 11/2022 - 5/2023
Sylvan English

Hỗ trợ giáo viên đứng lớp người nước ngoài trong việc phiên dịch và giảng dạy cho học sinh.

Portfolio