Lê Phước Hạnh

31/05/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng (Microsoft Office Specialist Word, Excel)
80%

Thành tích

S
Sinh viên Giỏi 2021-2022