Lê Nguyễn Bảo Ngọc

vừa học vừa làm

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2019 - 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Chuyên ngành Tiếng anh Thương mại

Kinh nghiệm làm việc

T
Thư ký trưởng phòng 2016 - 2017
Tập đoàn Khải Hoàn Land
C
Cửa hàng trưởng 2016 - 2019
Công ty TNHH NEW SUN
C
Chăm sóc khách hàng 2020 - 2023
DataEglobal