Long Lê Gia

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng YOLA
25/08/2000

Giới thiệu về ứng viên

Tên đầy đủ Lê Gia Long, hiện tại tôi đang 23 tuổi. Tôi đã tốt nghiệp trường HUFLIT được 1 năm. Về kinh nghiệm, tôi đã từng làm nhiều công việc khác nhau lần lượt là nhân viên pha chế (Soya Garden), nhân viên Lễ Tân (Wall Street English) và nhân viên CSKH (YOLA).