Huỳnh Bích Linh

26/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Ngôn ngữ Anh 2020 - 2024
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng part-time (Part-time seller) 12/2023 - Hiện tại (Now)
Công viên Đầm Sen (Dam Sen Cultural Park)

- Tư vấn quà lưu niệm cho khách hàng (Informing the guests about the souvenirs) - Kiểm tra số lượng hàng trong kho (Checking goods in storage) - Đảm bảo hàng hóa trong kho nguyên vẹn (Ensuring goods in the storage are intact) - Sắp xếp hàng hóa gọn gàng (Arranging goods neatly) - Vệ sinh kho, quầy trưng bày (Sanitizing the storage and display counters) - Bảo quản hàng hóa không bị hư hỏng (Keeping goods away from direct sunlight) -> Hoàn thành công việc được giao (Completing duties well)

P
PG 07/ 2023 - 09/ 2023
AEON Mall

- Sắp xếp, kiểm tra số lượng coupons (Arranging and checking number of coupons) - Đảm bảo đủ coupons cho khách hàng trong ngày (Ensuring enough coupons for customers in a day) - Báo cáo số lượng khách hàng và coupons cho quản lý (Reporting number of customers and coupons to manager) - Tư vấn chương trình khuyến mãi cho khách hàng (Informing the customers about the promotion) - Hỗ trơ khách hàng đổi coupons (Assisting customers with exchanging coupons) -> Đạt được KPI đề ra: 200 khách/ ngày (Achieving the KPI: 200 customers/ day)

Portfolio

Skills

Sử dụng Tiếng Anh tốt
MOS Word & Excel
100%
Kỹ năng lập kế hoạch (Planning skills)
Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập (Teamwork and Independent work skills)