Hà Thị Quỳnh Như

Hiện đang là sinh viên năm 3
01/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên Kinh doanh Quốc tế 09/2021
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Hiên tại đang là sinh viên năm 3 của trường

Skills

Tin học văn phòng
80%