Dương Thuỳ My

24/06/2001

Giới thiệu về ứng viên

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành

Skills

Microsoft Word
80%
Microsoft Excel
80%