Đỗ Huỳnh Trúc Hân

01/02/2001

Giới thiệu về ứng viên

Hiện tại em là sinh viên đang đợi tốt nghiệp tại HUFLIT. Em đã có hơn 2 tháng thực tập vị trí Content Marketing tại Công ty du học Rex. Bên cạnh vị trí em thực tập, em có hỗ trợ dịch thuận cho bộ phận xử lý hồ du học.

Kinh nghiệm làm việc

C
Content Marketing 27/02/2023 - 31/04/2023
Công ty TNHH Du Học Rex

Viết nội dung du học cho các trường tại Úc, Mỹ, Canada,... Hỗ trọ dịch hồ sơ du học cho bộ phận dịch thuật