Đặng Đình Gia Hân

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Bachelor of Arts 09/2020 - 09/2024
Ho CHI MINH CITY UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES AND INFORMATION TECHNOLOGY

Business English

Skills

Teamwork skill
90%
Listening skill
90%
Observation skill
90%
Emotional Management skill
80%

Thành tích

C
Certificates of MOS 2016 2022