CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VMEX

GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
16/03/1990

Giới thiệu về ứng viên

VMEX là thành viên top đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Cung cấp dịch vụ tư vấn, giao dịch hàng hóa phái sinh, kênh đầu tư liên thông quốc tế duy nhất được cấp phép tại Việt Nam.