Nguyễn Trần Ngọc Hân

09/11/2005

Giới thiệu về ứng viên

Em là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ anh và điểm IELTS của em là 6.0. Em mong muốn được đi theo chuyên ngành sư phạm anh nên rất mong có được những công việc như trợ giảng, gia sư. Bởi em tin những con việc ấy sẽ là hành trang cho em cho con đường sự nghiệp sau này