23dh715826@st.huflit.edu.vn

07/12/2005

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
Học vấn Đang là sinh viên năm 1
Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Kinh nghiệm làm việc

K
Kinh nghiệm làm việc

Làm gia sư tại nhà cho các bé tiểu học

Portfolio

Skills

Lắng nghe, chịu khó, học hỏi những điều mới
Giao tiếp tốt, niềm nở thân thiện với các khách hàng

Thành tích

C
Chứng chỉ tiếng anh vstep A2, B1