23dh713938@st.huflit.edu.vn

Trợ giảng và gia sư
09/02/2005

Giới thiệu về ứng viên

Em là sinh viên năm 2 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM khoa Ngôn ngữ Anh ngành Sư phạm. Với kinh nghiệm đủ sâu em muốn được đồng hành cùng công ty và làm việc lâu dài