Giới thiệu về ứng viên

Em là Lượng, sinh viên năm nhất của trường Huflit, đến từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Em là một người thực tế, thích sự đúng giờ, và thích học hỏi nhiều để có thể ứng biến trong nhiều tình huống và hoàn thành những công việc một cách vẹn toàn nhất có thể.