23dh690771@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2023-2027
Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Chuyên ngành Hàn Quốc học

Kinh nghiệm làm việc

5/7/2023 - 10/9/2023
Công ty bđs Đại Điền Khang

Chăm sóc khách hàng sale phone ạ

Portfolio