22dh715654@st.huflit.edu.vn

22/08/2004

Giới thiệu về ứng viên

Xin chào nhà tuyển dụng, em tên là Phan Trần Kim Thư, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Em có vốn tiếng Anh tốt, thân thiện, cầu tiến, và ham học hỏi. Trong công việc, học tập em có tinh thân trách nhiệm cao, có khả năng lãnh đạo và có yêu cầu cao về chất lượng công việc được giao.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2022-2026
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh