22dh712765@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Tiếng anh thương mại 2022-2026
Đại học ngoại ngữ tin học tphcm

sinh viên

h
học tiếng pháp 2022-2023
Đại học ngoại ngữ tin học tphcm
t
tự học tiếng trung 2022-2023
Đại học ngoại ngữ tin học tphcm

Kinh nghiệm làm việc

C
Chưa có kinh nghiệm làm việc không - không
không

không

Portfolio

Thành tích

C
Chưa có thành tích không
không