22dh711883@st.huflit.edu.vn

18/01/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm hai ngành Ngôn Ngữ Anh

Kinh nghiệm làm việc

1 tháng 3 - 30 tháng 6
TocoToco

Nhân viên partime

Portfolio

Thành tích

Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản