22dh710858@st.huflit.edu.vn

30/05/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Năm 2 2021 - Present
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin Học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

T
Tour Guide 7/2022 - 12/2022
Private Enterprise

Skills

IELTS
7.0%