22dh703603@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 2 tháng 9/2022-hiện nay
Đại học ngại ngữ và tin học (HUFLIT)

Sinh viên năm hai ngành quan hệ công chúng

Kinh nghiệm làm việc

t
trợ giảng tháng 9/2022 - tháng 4/2023
Prinberk

- Chuẩn bị giáo trình dạy, - Tham gia và hỗ trợ giảng dạy tiếng anh - Hỗ trợ sự kiện tiếng anh

Portfolio

Thành tích

T
Thuyết trình tiếng anh tại trường cấp 3 2022
Giải nhì thuyết trình tiếng anh về lợi ích thi IELTS.