Nguyễn Lâm Ý Vy

17/10/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

K
Khoa: Quan hệ quốc tế 2022-2026
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT)

Skills

Kỹ năng làm việc nhóm
100%
Kỹ năng tin học văn phòng
80%
Kỹ năng giao tiếp
90%