22dh701881@st.huflit.edu.vn

02/09/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2022 - 2026
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Khoa Quan hệ quốc tế

Kinh nghiệm làm việc

L
Lễ tân khách sạn 2020 - 2022
Khách sạn Vân Nhi

Nhận điện thoại, booking Tư vấn khách hàng Kiểm tra phòng, sắp xếp phòng Quản lí chi tiêu

Portfolio

Skills

Giao tiếp
80%
Làm việc nhóm
90%
Thuyết trình
90%