22dh700024@st.huflit.edu.vn

Sinh viên

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

3,5 năm
Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên quán nước 2/2023 - 4/2023
Quán nước KAFA

Dọn dẹp quán, order nước, tính tiền, bưng bê nước