Nguyễn Ngọc Anh

26/09/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2022 đến nay
HUFLIT

Sinh viên năm hai chuyên ngành Marketing thuộc ngành Quản trị kinh doanh của khoa Quản trị kinh doanh - quốc tế.

Portfolio

Skills

Kỹ năng tin học văn phòng
50%
Kỹ năng giao tiếp
59%