Đỗ Thị Ngọc Giàu

31/01/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2022-2026
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 07/2022 - 09/2022
Công ty Liên Á

Chăm sóc, tư vấn khách hàng

Portfolio