22dh122830@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm 2
06/09/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2022-2026
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Học khoa Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng Toán 2/2023 - 9/2023
Trung tâm Toán trí tuệ abacus

Portfolio

Thành tích

k
không có