22dh122316@st.huflit.edu.vn

Sinh viên

Giới thiệu về ứng viên

Trần Nguyễn Thảo Quyên, sinh ngày 3/1/2003, chăm chỉ, học việc nhanh, ghi nhớ tốt, mong muốn công việc phù hợp với bản thân

Trình độ học vấn

H
Học vấn
Trường Đại học Ngoại Ngữ Tin Học