Vương Phạm Lan Vy

10/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021- 2025
Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học TP.HCM

Chuyên ngành : Tiếng Trung thương mại

Kinh nghiệm làm việc

D
Dịch online video tiếng trung 11/2023 - 02/2024
Dịch online video tiếng trung

Dịch những video từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại

Portfolio

Skills

Word, Excel, PPT
80%