Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

từ năm 2021-nay
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Hiện là sinh viên năm 3 khoa Ngoại Ngữ chuyên ngành Tiếng trung thương mại.

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp
100%