21dh719035@st.huflit.edu.vn

Food tour guide
12.000.000đ
20/11/2003

Giới thiệu về ứng viên

Xin chào nhà tuyển dụng,

Em tên là Trần Nguyễn Hoàng Vy, sinh viên năm 4, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại. Em đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, hospitality. Bản thân em mong muốn làm việc trong môi trường năng động , sáng tạo có sử dụng tiếng anh với mức lương canh trạnh

Trình độ học vấn

2021-2025
trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (Huflit)

Sinh viên năm 4

Kinh nghiệm làm việc

S
Sale assistant June, 2022 - August, 2022
Lime Orange

Công việc bán hàng Sắp xếp trình bày chương trình khuyến mãi các mặt hàng Kĩ năng giao tiếp, xử lí vấn để, Sử dụng tiếng Anh giao tiếp khách hàng nước ngoài

F
Food tour guide 10,2023 - nay
Back of the bike tour

Hiểu biết ẩm thực, văn hóa Việt Nam với người nước ngoài Trò chuyện với khách hàng về đời sống văn hóa Việt Nam Sử dụng kĩ năng tiếng Anh thành thạo Kĩ năng xử lí vấn đề

Portfolio

Skills

Kĩ năng Ngoại ngữ - tiếng Anh
80%
Kĩ năng giao tiếp
85%
Kĩ năng giải quyết vấn đề
78%
Kĩ năng tin học
70%
Kĩ năng nghiên cứu tìm kiếm thông tin
70%

Thành tích

M
MOS