Nguyễn Phương Hoàng Vy

16/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Nguyễn Phương Hoàng Vy. Hiện em là sinh viên năm 2 tại trường Ngoại ngữ Tin học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Biên Phiên Dịch.