21dh719004@st.huflit.edu.vn

21/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi tên Lâm Triệu Vy hiện tại đang theo học ngành ngôn ngữ anh chuyên ngành tiếng anh thương mại của trường HUFLIT.