Duc Trung Nguyen

11/06/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Tiếng Anh thương mại 10/2020 - 05/2024
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Em hiện là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng riêng cho giáo viên Đại học Mở 05/2023 - Hiện tại

Biên dịch các tài liệu liên quan. Soạn giáo án Hỗ trợ nhập liệu

N
Nhân viên bán hàng / chăm sóc khách hàng 11/2020 - 03/2023
Siêu thị Co.op Food

Hỗ trợ tư vấn khách hàng. Bán hàng và sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng Đảm bảo vệ sinh trong của hàng.

N
Nhân viên chăm sóc khách hàng 03/2022 - 04/2022
Bệnh viện Victoria Health Care

Hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám Kiểm tra thông tin Ghi nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng

G
Giám thị hành lang 04/2023 - 12/2023
British Council

Kiểm tra vật dụng của thí sinh trước khi vào phòng Kiểm tra thông tin Quan sát và ghi nhận các vấn đề xảy ra

N
Nhân viên lễ tân 08/2023 - 11/2023
Koi Fitness & Yoga

Ghi nhận thông tin từ khách hàng Hướng dẫn khách lần đầu đến phòng gym Kiểm tra thông tin các gói tập. Kiểm tra hồ sơ Tạo hợp đồng

Portfolio

Skills

chăm sóc khách hàng
90%
Giao tiếp
90%
Quản lí thời gian
70%
Thuyết trình
92%