Giới thiệu về ứng viên

Em là Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh, sinh viên năm 3 ngành NNA tại trường HUFLIT. Em đã có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí Trợ giảng. Em mong có thể học hỏi được nhiều hơn để trau dồi kiến thức, rèn dũa kĩ năng và nhờ đó được trao nhiều cơ hội đáng giá để mỗi ngày tiến lên phía trước.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2021-2025
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Ngôn Ngữ Anh

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ Giảng Tiếng Anh 2022 - 6/2023
iSMART

- Chuẩn bị thiết bị lớp học - Hỗ trợ giáo viên trong lúc giảng dạy - Kèm 1-1 học sinh khi cần thiết - Chấm bài, đánh giá tiến độ học tập của học sinh

Portfolio

Skills

Quản lí lớp học
8%