Hà Xuân Nam

13/04/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2021 - 2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh - Chuyên ngành Biên - Phiên Dịch

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng Tiếng Anh 3/2023 - Chưa kết thúc
Anh Văn Hội Việt My - VUS

Trợ giảng cho học sinh và giáo viên trong lớp học

G
Giáo viên Tiếng Anh Online 8/2023 - Chưa kết thúc
EDUPIA

Gia sư TIếng Anh Online 1-2, 1-4

Skills

1%