21dh717937@st.huflit.edu.vn

sinh viên năm 2

Giới thiệu về ứng viên

Em là sinh viên năm 2 khoa Ngoại Ngữ của trường đại học Ngoại Ngữ-Tin Học thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là gia sư thuộc trung tâm tiếng anh Kyna English

Trình độ học vấn

T
Trung học phổ thông 2018-2021
Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Du

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư 13/4/2023 - 13/4/2024
Kyna English

Gia sư online kèm 1-1 cho trẻ từ 3-