Nguyễn Thị Phương Thảo

13/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 09/2021-07/2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 3, Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Portfolio

Skills

Nhân viên tư vấn tại Công ty VIVO
80%
Nhập liệu hồ sơ, giấy tờ thuộc Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN THẢO LINH
79%

Thành tích

C
Chứng chỉ Tin học văn phòng MOS 2023
Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng MOS