Đào Thị hoài hương

15/07/2003

Giới thiệu về ứng viên

Hành trình học tập tại Đại học Huflit không chỉ mang lại cho tôi nền tảng giáo dục vững chắc mà còn giáo dục những kĩ năng cần thiết cho các công việc trong tương lai. Tôi tin rằng mình có thể vận dụng những kiến ​​thức và kỹ năng có được trong quá trình học tại Đại học Huflit để chuẩn bị tốt cho kỳ thực tập của mình, góp phần đóng góp cho sự thành công của công ty.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Logistics-Ngành Ngoại Ngữ 2021-2025
Trường Đại Học Ngoại ngữ-Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh

My study journey at Huflit University not only gave me a solid educational foundation but also aroused in me a passion for the Logistics industry. I believe that the knowledge and skills acquired during my studies at Huflit University have prepared me well for my internship.

Portfolio

Skills

Customer Service
70%