21dh714776@st.huflit.edu.vn

18/11/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Thông tin học vấn 2021-nay
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Em muốn được có cơ hội thực tập ở các vị trí CSKH hoặc quản lí nhân sự

Kinh nghiệm làm việc

L
Làm trợ giảng 1/2023 - 4/2023
KDI Steam

Làm trợ giảng part-time

Skills

Kỹ năng về Word và Excel
80%
Kỹ năng Canva
90%