21dh714669@st.huflit.edu.vn

03/12/2003

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

T
Teacher Internship 31.7.2023 - 31.9.2023
Kids&UsVN

Chuẩn bị tài liệu cho giáo viên trước khi vào lớp. Quan sát cách giáo viên giảng dạy và giao lưu với học sinh. Học thêm được cách giao tiếp và thấu hiểu các bé và phụ huynh. Chuẩn bị cho các sự kiện (nếu có).

Skills

Tin học văn phòng
90%
Sử dụng tiếng Hoa
70%
Sử dụng tiếng Anh
89%
Chỉnh sửa video, edit vlog, capcut
79%