21dh714508@st.huflit.edu.vn

12/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại 2021-2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên phục vụ và Thu ngân Tháng 2 Năm 2020 - Tháng 8 Năm 2021
Không Gian Xanh Coffee

Nhân viên phục vụ (2/2020 - 5/2020): - Sắp xếp vị trí & chỗ ngồi cho khách - Gọi & phục vụ thức uống cho khách - dọn dẹp cửa hàng, sắp xếp bàn ghế vào đầu ca và khi kết thúc ca làm. Thu ngân (6/2020 - 8/2021) - In hoá đơn thức uống cho Pha Chế - In hoá đơn thanh toán cho khách và thối tiền - Hỗ trợ chỉ đạo Nhân Viên Phục Vụ lúc đông khách - Tính doanh số theo ngày/tháng và báo cáo cho quản lý.

Skills

Microsoft Word 2016
80%
Microsoft Excel 2016
80%
Canva
70%