21dh713130@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng tại Tous les Jours 12/02022 - 09/2023
CJ Food Vietnam

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp
80%
Kỹ năng bán hàng
90%