21dh712841@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Hiện tại em là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại. Em định hướng bản thân theo lĩnh vực hành chính – nhân sự dựa vào: tính cách hoà giải, nhanh nhẹn, ưu tiên lợi ích tập thể, kỷ luật và biết giải quyết vấn đề một cách công bằng, logic, không để cảm xúc đan xen vào công việc chung, có tinh thần trách nhiệm cao, biết nhận lỗi, học hỏi, sửa lỗi, phát triển tốt hơn. Trong tương lai, em muốn phát triển bản thân vào các lĩnh vực digital marketing, design, và các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới.