21dh710953@st.huflit.edu.vn

Sinh viên

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 2021 - 2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Em là Nguyễn Bùi Tuấn Đạt. Hiện tại, em là sinh viên năm 3, và theo học chuyên ngành Tiếng anh thương mại. Điểm trung bình tích lũy của em là 3.25/4.00 và em tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức như là hoạt động "Photo voice 20/11 : " Họa sắc chân dung thầy cô ",.....