Nguyễn Văn Cường

19/03/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2021 - Hiện tại
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng 6/2022 - 6/2023
Duong Minh Languague School

Trợ giảng

Skills

Dịch thuật
80%
Tiếng anh giao tiếp
80%
Làm việc nhóm
80%
Tin học văn phòng
79%

Thành tích

N
None