Vũ Minh Anh

Sinh viên
28/12/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử Nhân Ngành Ngôn Ngữ Anh 2021-2025
HUFLIT

Sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

Kinh nghiệm làm việc

T
Teaching Assistant 08/2022
UP ENGLISH

Support teachers, manage class, and report students' progression each month.

Portfolio

Skills

MOS