21dh710288@st.huflit.edu.vn

10/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm ba 7/2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

R
R&D Intership at Jaxtina English Center 2/2022 - 5/2022
Jaxtina English center

SEO writer

S
Sales Staff at NTP Media Company 7/2022 - 2/2023
NTP Media Company

Sales Staff

Portfolio

Skills

Information Technology
80%
Team-work skill
90%
Communication skill
80%