Phạm Lê Minh

Sinh viên năm 2
26/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

C
Cộng tác viên trang báo điện tử VietNamNet 2022-09-22 - 2022-09-30
Trang báo điện tử VietNamNet

Biên tập, chỉnh sửa bài báo Chỉnh sửa ảnh Soạn thảo các bài phỏng vấn

C
Content Writer
Câu lạc bộ HUFLIT MICs

Sản xuất nội dung theo hình thức bài viết Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông

C
Cộng tác viên sự kiện Ravolution Music Festival 2022
Ravolution Music Festival 2022

Set up sự kiện Đón tiếp khách mời

C
Cộng tác viên sự kiện Illuminate Your Fture
Illuminate Your Future

Set up sự kiện Đón tiếp khách mời Hỗ trợ các bộ phận khác

C
Cộng tác viên sự kiện Cocktail de rentrée
Phòng Thương mại Pháp

Set up sự kiện

Skills

Microsoft Word
70%
Canva
Photoshop
50%